Nødpasning i de kommunale dagtilbud i Guldborgsund Kommune.

Fra Børne- og Undervisningsministeriet er der nu udarbejdet ny lov og bekendtgørelse, der gælder for den nødpasning, der er etableret i denne periode, hvor Danmark er bedt om at gå på reduceret drift.

Man kan få passet sit barn i nødpasning, hvis man opfylder disse kriterier:

1.       0-9-årige børn. Hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

 

2.       0-9-årige børn. Hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

 

3.       Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Det gælder også tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

 

At afsøge andre pasningsmuligheder dækker over, at børnefamilierne inddrager venner, familie og øvrige relevante netværk, der kan reducere behovet for nødpasning i et dagtilbud. Her kan fleksible arbejdstider og arbejdsdagenes placering også være et godt bidrag.

Har du brug for nødpasning, og er I dækket af ovenstående kriterier, kan du kontakte lederen af det dagtilbud eller skole/SFO, dit barn normalt går på. I kan finde kontaktoplysningerne på jeres dagtilbuds NEMbørn – ”mit guld” eller på skolens AULA.

Vores fokus er kommunens børnefamilier, både dem i kommunale og private dagtilbud. Såfremt dit private dagtilbud ikke tilbyder nødpasning, og du/I er i målgruppen for nødpasning, kan du kontakte Center for Børn og Læring på boernoglaering@guldborgsund.dk og eventuelt opgive jeres kontaktoplysninger. Så kontakter vi dig, så vi sammen kan finde den bedst mulige løsning.

Vi bør, i videst mulig udstrækning, finde løsninger, der reducerer mængden af smitteveje generelt – også i forhold til børnepasningen. Vi har derfor organiseret nødpasningen i seks dagtilbud, én SFO og to specialtilbud. SFO børnene kan også vælge nødpasning i samme dagtilbud som deres mindre søskende.

Vi har valgt at åbne en af vores SFOér i Nykøbing for at reducere antallet af børn i Firkløveren, der også ligger i Nykøbing.

Vi bestræber os på, at der er voksne fra dit barns normale dagtilbud i nødpasningen. Derfor har vi samlet dagtilbud og SFOér i grupper, der er tilknyttet et nødpasningssted.

Nødpasningen er geografisk jævnt fordelt, og vi har ligeledes bestræbt os på, at beliggenheden er tæt på de større ind- og udfaldsveje og i byer, hvortil der er offentlig trafik:

NORD:

·         Børneland i Eskilstrup

·         Stubbekøbing Børnehus

 

SYD:

·         Idestrup Børnehus

·         Firkløveren i Nykøbing F

·         Sophieskolens SFO

 

VEST:

·         Nysted Børnehus

·         Krummerne i Sakskøbing

·         Dagplejens legestue i Sakskøbing

 

Herudover er få dagplejehjem nødpasningssteder. De er placeret i de områder, hvor der er størst efterspørgsel.

To specialtilbud er ligeledes nødpasningssteder:

·         Solsikken i Nykøbing

·         CKR på SUNDskolen – der ligeledes varetager nødpasning af skolens øvrige SFO børn.

 

Nødpasningen i de seks dagtilbud inkluderer (af hygiejnemæssige årsager) ligeledes frokostordning. Der serveres derfor formiddagsfrugt, frokost og eftermiddagsfrugt for alle de børn, der er mødt ind i nødpasningen. I behøver derfor ikke at medbringe mad.

Er jeres barn i blealderen, vil vi bede jer om at medbringe bleer. Vi har lidt udfordringer med at bestille nok bleer i denne periode.

Har I spørgsmål til nødpasningen eller brug for yderligere vejledning, er I velkomne til at sende os en mail på boernoglaering@guldborgsund.dk .

 

Med venlig hilsen

Center for Børn og Læring

Kathrine Ersted Sørensen

Centerchef