Gennem Tigermunden kommer du lige ind til Skovbørnehaven Skovtrolden.
Onsdag i skoven :-)
Tur til Kettinge grusgrav
Velkommen til Skovtrolden
I en oase midt i Nykøbing, tæt på skov og å, nabo til ZOO og nær kulturfabrikken ligger Skovbørnehaven Skovtrolden. 
En institution som tilgodeser børnenes trivsel og udvikling ud fra forskellige værdier. Vi vægter natur- og udelivet meget højt og er derfor meget ude hele året rundt. Vi vægter kulturelle oplevelser og lokalhistorien meget højt og tager derfor ofte på ture på Lolland og Falster, for at besøge kirker, museer og lignende.
Vi ser det som nødvendigt med et godt forældersamarbejde og tilbyder derfor blandt andet tre obligatoriske samtaler, om jeres barn, gennem børnehavetiden samt samtaler ved behov. Vi tilstræber, i det hele taget, et tæt samarbejde med hjemmet om barnets trivsel og udvikling. Vi ser det som altafgørende, for børnenes udvikling og trivsel, at de møder troværdige, nærværende, imødekommende, engagerede voksne i børnehaven, som fremstår som gode rollemodeller.