Legepladsen i vinterbeklædning
Velkommen til Nysted Børnehus
 
 
Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter:
Link til Smiley

 

Velkommen til Nysted Børnehus 

 
Vi vil gerne byde jer velkommen til Nysted børnehus.
Vi glæder os meget til et godt samarbejde, som skal være med til at skabe et dejligt børnehaveliv for jeres barn.
 
Værdier i Nysted børnehus:
Vigtigst for os alle i Nysted børnehus er at skabe en hverdag med focus på at vi er sammen med børnene.
Det er personalets opgave at her er en glad, tryg og tillidsfuld atmosfære og vi modtager barnet hver dag på en imødekommende måde, hvor der er mulighed for, at en voksen hjælper med at tage afsked med forældrerne. Barnet skal have en følelse af, at det er betydningsfuldt og ventet.
Hver dag er noget særligt for netop dit barn.
Hverdagen tager udgangspunkt i de værdier, vi synes er vigtige i vores børnehave. Blandt andet: tryghed/nærvær, natur, fantasi, udvikling, ansvar og respekt, kreativitet, motorik, spontanitet og børns egne krav/behov.
 
Vores legeplads  Vores dejlige legeplads